Air Itam Ah Hin
Chew Seak Wei
Ong Chee Leng
Ong Chin Hooi
Ooi Yaw Keng
Tan Soon Guan
Tan Soon Lee
Wong Chow Aun